รอรถนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถสาย556 เป็นเวลา40นาทียังไม่มา..ทั้งที่มีรถเข้าท่ารถตลอด..จะทำงานกันรึเป้าค่ะ..กับีถสายนี้