การให้บริการของกระเป๋ารถเมล์สาย 516

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้องค์กรอบรมหลักการบริการให้แก่กระเป๋ารถเมล์สาย 516 ทะเบียน 12-279 วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 15:55 น. ป้ายรถเมล์ศรีประวัติ เรื่องการควบคุมอารมณ์และคำพูดซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของงานบริการ โดยเหตุเกิดจากผู้โดยสารลุกออกจากที่นั่งช้า ขณะที่รถเมล์จอดป้ายและคนกำลังลง กระเป๋ารถเมล์แสดงคำพูดเชิงตำหนิและแสดงความหงุดหงิดถือเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับการทำงานบริการ ขอให้ทบทวนและควบคุมการแสดงออกของตนเองมากกว่านี้ เข้าใจว่าการทำงานมีความเครียด แต่ในช่วงเวลาทำงานควรมีความ professional กับงานที่ทำ แล้วรถเมล์ของขสมก.จะน่านั่งมากกว่าที่เป็นตอนนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ