ปอ.76 คัน 9-50078 ไม่ฉีกตั๋ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถขาเข้าผ่านสีลมช่วง 12:20 กระเป๋าเป็นผู้หญิง ระบเงินแล้วทำเฉย เห็นหลายคนไม่ได้ตั๋ว น่าจะทุจริต รบกวนตรวจสอบครับ