ชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสาร 536

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 536 คุณธนาวดี ทองก้อน ให้บริการผู้โดยสารดีมาก เข้าใจว่าผู้โดยสารไม่ทราบเส้นทาง จึงได้คุยโทรศัพท์กับญาติผู้โดยสารเพื่ออธิบายทางว่าหลังจากลงรถที่ปากน้ำแล้ว ต้องเดินทางอย่างไรต่อ มีหัวใจแห่งการบริการดีมาก ขอชื่นชมค่ะ