145 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 145 รถแอร์ 3~44041 เวลาประมาณ 21.40 กับ 3~44019 เวลาประมาณ 22.02 ไม่จอดที่ป้ายศาลากลาง ทั้งๆที่โบก วันที่ 08/02/2558 ขสมก ช่วยอบรมมารยาทการขับรถของคนขับใหม่นะครับ โครงการชิดซ้ายจอดทุกป้าย แต่นี่ตรงกันข้าม