107

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์บริการดีแต่แย่ตรงที่เปิดประตูค้างไว้นานมากทั้งๆที่ยังไม่ถึงป้ายให้จอด แถมควันรถและฝุ่นยังเข้ามาในรถอีก