รถเมล์สาย 72 ทะเบียน 12-0736 ควันดำ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 72 ทะเบียน 12-0736 ควันดำ ควรแก้ไขก่อนควรแก้ไขก่อนนำมาวิ่งอีก