สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2561

เลขที่ประกาศ: 
1-31 ธันวาคม 2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
Monday, January 7, 2019
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: