16 ไม่จอดรับผู้โดยสาร้้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 4/2/19. เวลา 08.50 สาย16 ผู้หญิงขับ ไม่ทราบทะเบียน รถแอร์สีเหลืองผ่านป้ายโยธินเก่า ขาไปนน เรียกแล้วไม่จอด เห็นผู้โดยสารมีคนเดียว เลยไม่จอด หรือสายตามีปัญหามองไม่เห็นหรือคะ หลายครั้งแล้วกับสายนี้ เห็นคนน้อยไม่จอด ทีหลังติดป้ายเรยค่ะถ้าไม่รับจะได่ไม่ต้ิงยืนโบกให้เมื่อยแขน ขอบคุณค่ะ