สายรถเมล์จากบริเวณแฟลตบางนา(ศรีเอี่ยม)ไปไปรษณีย์บางนาค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามสายรถเมล์ที่สามารถขึ้นจากบริเวณแฟลตบางนา(ศรีเอี่ยม)ไปลงที่ไปรษณีย์บางนาทีค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ