ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่จอดรับผู้โดยสาร. รถเมล์ ครีมแดงสาย 195 ทะเบียน 118703 กทม. วันที่ 24/1/2019 เวลา 22.30น. ป้ายคลังน้ำมัน