รถเมล์สาย127ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา17.10 น.รถรถเมย์สาย127แอร์ ทะเบียน 155277 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่สายใต้ใหม่ ทั้งๆที่รถก็ยังว่างอีกทั้งมีคนโบกและรอขึ้นอยู่ประมาณ3คน จึงร้องเรียนเพื่อให้ทราบและปรับปรุงต่อไป