จากเดอะมอลงามวงวศ์วาน ไปโรงพยาบาลรามาธิบดี

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
มีรถประจำทางสายไหนบ้างครับ