ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่24/12/61 เวลา12.15น. รถปรับอากาศสาย37สีเหลือง เลขข้างรถ45064 เหตุเกิดบริเวณป้ายหยุดรถตรงข้าม การประปาแม้นศรี ชะลอรถแต่ไม่เปิดประตูรถรับ และออกรถไปโดยไม่ทราบเหตุผล