สาย 517 ต้นทางที่ตลาดเทิดไทยังมีอยู่หรือเปล่าครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ถ้ายังมีรถจอดที่ไหน และรถเที่ยวแรกออกจากตลาดเทิดไท กี่โมงครับ