ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 203 คันสีแดง ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนพิมลวิทย์ทั้งๆที่ผู้โดยสารโบกรถแล้ว