129 รถแอร์ คนยังขึ้นไม่เสร็จ จะรีบออกรถไปไหน ตกรถจนได้ ถ้าบาดเจ็บใครจะรับผิดชอบ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียน 129 รถแอร์ ทะเบียนหน้าจะประมาณ 12-5115 เวลาประมาณ 05.50 น. รีบออกรถทั้งที่ผู้โดยสารยังไม่ขึ้นรถ ถ้าเกิดบาดเจ็บเพราะความรีบร้อนของคนขับใครจะรับผิดชอบ ฝากรายงานผลการติดตามด้วย