สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561

เลขที่ประกาศ: 
1-31 ตุลาคม 2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
Monday, November 12, 2018