ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเพิ่มเส้นทาง ขสมก ถนนสายไหมค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากปัจจุบัน ถนนสายไหมเชื่อมต่อกับเส้นสุขาภิบาล5 ได้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเติบโตของหมูบ้านต่างๆ จนแทบจะเรียนได้ว่าเป็นโซนที่พักอาศัยไปแล้ว แต่ด้านการคมนาคม ขอเรียนได้ว่าอยู่ในระดับที่ย่ำแย่ ไม่มีมาตรฐาน ถ้าไม่มีรถส่วนตัว สามารถเรียกได้ว่าเดินทางเข้าออกลำบากเลยทีเดียว ขอความกรุณาทางกรมขนส่งทางบก พิจารณา รถเมล์ ขสมกฺ บนเส้นทางถนนสายไหม และ/หรือถนนสุขาภิบาล 5 ด้วยค่ะ