รถเมล์สาย 99เบอร์06 ขับหนีผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ตอนเช้า วันที่15 ม.ค 58 รถเมล์สาย99 เบอร์06 เปิดประตูให้ผู้โดยสารลงสุดสายเทเวศ ดิฉันและผู้โดยสารคนอื่นที่รออยู่ด้วยจะก้าวขึ้นรถกลับปิดประตูออกรถหน้าตาเฉย คือ???ไม่รับผู้โดยสารแล้วจะมาขับทำไม ตอนรับบุคคลากรมาทำงานไม่ได้อบรมหรอคะ สงสัย