รถเมล์สาย180

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติออกตอน7:00-7:15ได้ขึ้นรถสาย180ตอน7:30-7:40 บ้างทีก็ 8:00 หลังๆได้ขึ้น8:00เลยออก7:20-7:30 ได้ขึ้น8:00วันนี้ได้ขึ้น8:20 ไหนบอกออกทุกๆครึ่งชมช่วงเร่งด่วน จะออกเร็วออกช้าก็เท่านั้น รอจนเจอแดดรถติดถ้าร.ร.เปิดเทอมรถติดจะได้ขึ้นกี่โมง?