อยากให้เพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 520

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 520 ครับ คนจำนวนมากที่บ้านอยู่สะพานใหม่ไปทำธุระ,ต่อรถ ไปเส้นมีนบุรีครับ