จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ไป โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ยังไงครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง