ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถประจำทางหมายเลข 205 เลขตัวรถ 4-80355 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายตรงข้ามวัดช่องลม เมื่อวันที่4/10/2561 เวลาประมาณ17.55 น. โดย พนง.ขับรถโบกมือไม่รับผู้โดยสาร แต่จอดเลยป้ายไปเพื่อปล่อยผู้โดยสารลง เท่าที่สังเกตไม่พบว่ารถมีปัญหาแต่อย่างไร จึงไม่ทราบสาเหตุของการไม่จอดผู้โดยสารครับ