สาย75

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานขับรถมีพฤติกรรมผิดปกติ พูดคนเดียวตลอดเส้นทาง ออกแนวจิตผิดปกติ อยากให้ตรวจสอบดูค่ะ เพราะการขับรถสาธารณะต้องมีความรับผิดชอบสูง สภาพจิตต้องร้อยเปอร์เซ็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจ หมายเลขรถ 5-40148 เหตุการณ์ที่พบวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 17.20 น. ใช้บริการจาก รร.อสัมชัญ