ปริมาณรถน้อยในช่วงเวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยแก้ปัญหาการเดินรถในเวลาเร่งด่วนของเส้นพญาไทด้วยครับ ปริมาณรถน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคนเดินทางใช้ขนส่งมวลชนครับ จากเหตุดังกล่าวทำให้ทุกครั้งที่รถมาแล้วผู้โดยสารติดค้างรอรอบถัดไปที่ใช้เวลานานจากรถที่ติดไฟแดงในคันถัดๆไปด้วยครับ อาจจะต้องมีการแก้ไขการศึกษาปริมาณการเดินรถที่เหมาะสมใหม่ที่ครับ เพราะปัจจัยปริมาณรถยนต์ส่วนตัวคงเพิ่มขึ้นด้วย ขอบคุณครับ ปล.อยากให้ขนส่งมวลชนทุกคนอยากใช้งาน