คนขับรถประมาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อเช้า เวลาประมาณ 8.00 น. ขึ้นรถเมล์ปรับอากาศสาย 66 เบอร์ 7 - 56011 จากบางกระบือไปเตาปูน คนขับรถเอาโทรศัพท์วางไว้ที่แผงไมล์หน้ารถ ตลอดทางเวลาที่ขับรถคนขับรถก็ขับรถไปดูโทรศัพท์ไปตลอดทาง (ผมนั่งอยู่หลังคนขับเห็นอยู่ตลอดเวลา) ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุควรตักเตือนให้มีสมาธิเวลาขับรถเพื่อความปลอดภัยของทุกคน