ลืมของบนรถเมล์สาย 66 วันที่ 12 ก.ย.61 เวลา 21.30 น.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ลืมของเป็นถุงพลาสติกสีขาวมีของใช้เพื่งซื้ออยู่ในนั้นค่ะ รถเมล์ สาย 66 เวลา 21.30 น. ที่โลตัสตรงแยกพงเพชร จะไปขอรับของคืนได้ที่ไหนคะ