ไม่จอดตามป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์ 543 สีน้ำเงินไม่จอดตามป้าย ทั้งๆที่กดก่อนถึงป้าย ซึ่งมีผู้โดยสารลงหลายคน แต่คนขับเลือกที่จะไปจอดอีกป้ายคือป้ายบิ๊กซีลำลูกกาคลองสี่ ทั้งคนขับทุ้งกระเป๋า ไม่สนใจ