ไม่มีความพร้อมในการให้บริการ และ ขาดความโปร่งใส

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เหตุการณ์ 1.ไม่มีความพร้อมเรื่องเงินทอน พนักงานเก็บค่าโดยสารแจ้งว่าไม่มีเหรียญ 50 สตางค์ทอน มีแต่เหรียญ 25 สตางค์ ผมจ่ายเงิน 7บาท ได้ทอน 25 สตางค์ หมายความว่าค่าโดยสารปัจจุบันราคา 6.75บาท โดยตั๋วระบุว่า 6.50บาท 2.มีเจตนาไม่ทอนเงินตามจริง โดยมีการขอแลกเหรียญ 50 สตางค์จากผู้โดยสารท่านอื่นจำนวน 10 บาท ผมเยื่อนเหรียญ25 สตางค์ที่ได้รับก่อนหน้านี้ไปให้พนักงานเก็บค่าโดย พนักงานท่านนี้มองเหรียญของผมแล้วเดินหายไป ข้อร้องเรียน 1.เตรียมความพร้อมเรื่องเงินทอน 2.จากประสบการณ์แล้ว ควรตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสของพนักงานเก็บค่าโดยสาร เรื่องเล็กๆที่ควรใส่ใจ และเรื่องควรตรวจสอบขององค์กร