ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย33 ถ้าไม่รับผู้โดยสารก็ไม่ต้องออกมาขับนิสัยแย่มาก โบกรถแล้วก็ไม่เข้าป้าย คนขับเป็นลุงแก่ๆ เวลา 09:58 วันที่7 กันยายน ขอให้เจริญๆนะคนขับรถเมล์!