รอรถนานมากๆจากหน้าห้างพาราไดซ์ศรีนครินทร์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถตั้งแต่เวลา17.30น.-19.00 น.จากหน้าห้างพาราได์จะไปหมอชิตใหม่ รบกวนทางหน่วยงานช่วยจัดเวลาการเดินรถเพิ่มหน่อยนะคะ เพราะถ้าขาดช่วงคนก็จะแน่นมาก จนขึ้นไม่ได้ และทำให้ต้องรอคันหลังอีก กว่าจะได้ขึ้นรถก็ใช้เวลาประมาณ3ชม เลยทีเดียว