รถติดไม่ยอมเปิดประตูรถให้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 129 1-50003 27/08/61 รถติดที่5แยกลาดพร้าวนานมาก ติดอยู่เป็นเวลาเกือบ1 ชม. กดกรึ่งแล้วเกือบ5ครั้ง มีคนตะโกนบอกแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยา คนขับรถสวมหูฟังไว้ ส่วนกระเป๋ารถเมล์ไม่มีการบอกอะไรเลย ข้างในรถแทบจะไม่มีอากาศเลย หน้าต่างเสียงเปิดไม่ได้หลายบาน