136 หมดระยะระหว่างทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย136 หมดระยะที่ป้ายสถานีตำรวจพหลโยธิน แล้วก็ทิ้งผู้โดยสารกลางถนน เลขตั๋ว 4212737