A1-A2 ยกเลิกป้ายแรกที่เจ้เล้ง แล้วคือไม่มีอะไรมาsupportผู้โดยสารส่วนนี้เลย!!!

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คืออ ก่อนยกเลิกน่าจะมีการสำรวจหรือมีแผนรองรับผู้โดยสารที่ดีกว่านี้นะคะ ตกค้างมากมาย รอนานเสียเวลาเป็นช่วงโมงง ฟิวคือโดนเทดีๆนี่เอง คือแบบแบ่งคันวิ่งก็ได้นะคะ เพราะยกเลิกป้ายแรกที่เจ้เล้งรถก็ว่างมากมายนะคะ สำรวจตรวจสอบบ้าง ทำแบบสอบถามหรือเก็บสถิติการเดินทางหน่อยบ้างง การขนส่งไทยเป็นอบบนนี้ไง คนถึงออกรถมาติดกันขนาดนี้ #หัวร้อนชิบ!!!!