เพิ่มรถ สาย 503

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรเพิ่มรถเมล์สาย 503 จากรรังสิตไปสนามหลวง ตอนเช้าเวลา7.30-8.00ไม่มีรถวิ่งผ่านรร.สันติราษไปสนามหลวงเลยครับ ขอให้พิจารณาเพิ่มรอบหรือเพิ่มรถวิ่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยครับ