เส้นทางสาย170

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีgps เพื่อจะคาดเดาเวลาในการมา เพราะรถเดินเส้นนี้น้อยมาก หรืออยากให้รถขสมกมาช่วยวิ่งด้วยเพราะรถขสมกมี gpsจะได้กำหนดเวลาได้ ขอบคุณครับ