ขอชม กระเป๋า คุณศุภฤกษ์ ทับไทร ป.อ.515

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้วันอาทิตย์ 19/8/2018 คนไปเขาดินแน่นมาก ทำให้ผู้โดยสาร 515 มากตาม คุณศุภฤกษ์ ทับไทร บริการด้วยความสุขภาพ ใจเย็น พูดจากเพราะและมีหางเสียง เป็นทีชื่นชมของคนที่ได้ยิน และอยู่บนรถที่หนาแน่นไปด้วยผู้คน ขอบคุณการให้บริการที่ประทับใจมากค่ะ