ขับรถแย่มาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 545-40 หน้าเดอะมองามวงศ์งาน ผู้โดยสารลงยังไม่หมด จะรีบขยับรถทำไม เกือบล้มดีนะมี่คนข้างหน้าช่วยพยุง ประตูก็รีบปิด กระเป๋าก็ขัดกับประตู ขับรถกลัวกลับไม่ถึงอู๋หรอคะ