ข้อคิดเห็นป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รบกวนปรับปรุงป้ายรถเมล์หน้าสารพัดช่างพระนคร เขตป้อมปราบ รถเมล์ไม่ค่อยยอมจอดป้ายนี้ เนื่องจาก 1.ป้ายไม่ได้หันออกหน้าถนน หันเข้าหาฟุตบาทอาคาร 2.มีต้นไม้บดบังป้าย 3.เวลารถวื่งลงสะพานมาเร็วกระชั้นชิดมากทำให้จอดไม่ทัน เลยไม่ยอมจอด 4.อยากให้ป้ายนี้รถจอดไม่เฉพาะ ปอ.508 มีรถเมล์สายอื่นผ่านเช่น 48 รถปรับอากาศเล็กสีเหลือง และรถร้อน ซึ่งบางทีต้องอาศัยรถสายนี้ด้วย ไหนๆก็ผ่านเปลี่ยนเส้นทางเดินรถใหม่แล้วก็ควรจอดด้วย ขอบคุณค่ะ