จัดระเบียบแถวรถเมล์สาย 510

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้เป็นวันแรกที่ดิฉันพบการจัดระเบียบแถวผู้โดยสารในการขึ้นรถเมล์สาย 510 (เสริมปากทางลำลูกกา-ฺBTS หมอชิต) ซึ่งสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างความยุติธรรมให้กับผู้โดยสารที่มาก่อนไม่ให้โดนผู้โดยสารที่มาทีหลังแทรกและผลักในการขึ้นรถในตอนเช้า ถึงแม้ว่าจะมีผู้โดยสารที่จะลัดคิวบ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่การจัดระเบียบครั้งนี้ได้ดี ขอชื่นชมและขอให้ดำเนินการจัดระเบียบฯต่อไปค่ะ