ร้องเรียนรถเมล์ สาย 145 ไม่รับผู้โดยสาร แถมไม่เข้าเลนส์ขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ตอนเวลาประมาณ 11 นาฬิกา ที่ป้ายรถเมล์ถนนเส้นหน้าคอนโดรีเจ้นศรีนครินทร์ตรงข้ามตึกมอเดริ์นฟอร์ม ก่อนถึงสี่แยกพัฒนาการ ซึ่งถนนมีรถติดมาก รถเมล์หลายคันชิดขวาไม่ยอมเข้าป้าย เนื่องจากรอรถจะไปทำงานนานมากประกอบกับรถติด จึงตัดสินใจเดินจากป้ายรอรถไปที่รถเมล์ซึ่งอยู่เลนส์ขวาสุดของถนน แต่คนขับที่เป็นผู้ชายไม่ยอมเปิดให้ขึ้นทั้งๆที่ ที่นงยังว่าง จึงได้เคาะประตูรถ ผู้โดยสารท่านอื่นเห็นเหตการณ์ก็ได้ช่วยพูดกับคนขับให้เปิดประตู แต่คนขับพูดว่านอกป้ายไม่รับ เลยไม่ได้ขึ้นรถคันดังกล่าว และต้องรอที่ป้ายเหมือนเดิม นอกจากรถเมล์จะทำผิดกฎแล้วหนำซ้ำยังไม่มีน้ำใจจริงๆ