ปอ 168 สีนำ้เงิน รถน้อยมาก ต้องรอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ168 สายสีนำ้เงิน มีรถวิ่งน้อยมาก ต้องรอรถนานเป็นชั่วโมง มีแต่ส่ยสีแดง เป็นไปได้มั้ย ช่วงสามโมงเย็นจัดรถสายสีน้ำเงินเพิ่มมากขึ้น