สายA1 A2 ควรเพิ่มรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนง.บริการดีมากค่ะ แต่รถไม่พอกับปริมานผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีเยอะมาก