รถเมย์80 ไม่ชอบจอดรับผู้โดยสารตรงป้าย จรัญสนิทวงศ์ 41(พนิชจรัญ)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์สาย80สีส้มเกือบทุกคัน ไม่ชอบจอดรถเมย์ตรงป้ายจรัญสนิทวงศ์41 ชอบขับเลยไปตลอด ไม่เข้าใจเหตุผลทำไมถึงไม่ชอบจอดแวะรับผู้โดยสารป้ายนี้ เวลาจะขึ้น ต้องไปรอเลยป้ายและโบกล่วงหน้าลุ้นว่าคนขับจะเห็นไหมว่าผู้โดยสารรอขึ้น บางทีถ้ามีรถเมย์สายอื่นรับผู้โดยสารอยู่ก็จะไม่รอจะเบี่ยงขวาแล้วผ่านป้ายนี้ไปเลย