จากเพชรเกษม 48 ไปอาคารศรีจุลทรัพย์ พระราม 1 สายอะไรได้บ้างคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเพชรเกษม 48 ไปอาคารศรีจุลทรัพย์ พระราม 1 สายอะไรได้บ้างคะ