ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
จะมีบรืการเพื่ออะไรค่ะหากไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร ปอ 79 ป้านกน้าหมู่ย้านเพชรพลอย แล้วมาบอกว่าขสมก ขาดทุน ก็เอารถใาวิ่วให้เปลืองน้ำมันเล่นนี่หน่า สดๆวันนี้ ก่อนพิมพ์แจ้งไม่กิน 5นาที