84กไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายหน้าสวนพุทธมณฑล เมื่อวันที่05/07/2561 ขับรถด้วยความเร็วและไม่ได้ใฟ้ความสนใจกับผู้โดยสารที่รอ ใช้บริการที่ป้ายรถเมล์แต่อย่างใด ขอให้ปรับปรุงบริการด้วยนะคะ