รถน้อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถที่จะเข้าลำลูกกา คลอง 1 ถึง คลอง ต่างๆ มีน้อยมากเลยค่ะ ต้องใช้เวลาในการรอรถนานมาก ถ้าเพิ่มการเดินรถให้มากขึ้น หรืออาจเป็นรถธรรมดา ไม่แอร์ ก็ได้นะคะ