509 รถน้อยมากในช่วงเวลาเร่งด่วนระหว่าง 8.00-8.30น. ป้ายอนุสาวรีย์ชัยฯ (ราชวิถี)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรเพิ่มจำนวนรถในเวลาดังกล่าวด้วยครับ เทียบกับ 515 ซึ่งมีเยอะมากและตลอดเวลาจนคนจะไม่มีขึ้นแล้ว มาติดๆกันในช่วงเวลานี้เป็น 10 คันได้ แต่ 509 ไม่มีมาสักคันเลยครับ ในช่วงเวลา 8.00-8.30น.